Disclaimer

Disclaimer, Privacy & Cookies

Disclaimer

Sonnema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van deze website of een gelinkte site.

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desondanks kan informatie ontbreken of informatie onvolledig of onjuist zijn. Alle acties en tourdata op deze website zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Sonnema aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval informatie ontbreekt, onjuist of onvolledig is, dan wel indien acties of tourdata die op deze website worden gecommuniceerd onjuiste of onvolledige informatie bevatten.

Privacy & cookies

Wij Herman Jansen Beverages Nederland B.V. verder Sonnema te noemen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. Dit in uw belang, maar ook in ons belang. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Sonnema hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbewaring (AVG). Mocht u hier vragen over hebben dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken op info@sonnema.nl en/of 0515-572949

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving, bestelling, facturatie of aan een verzending van een product te kunnen voldoen van de goederen of diensten die u afgenomen heeft vervolgens te kunnen leveren. Hierbij maken wij gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u. De communicatie kan gaan over de:
• Diensten/producten
• Facturatie
• Voltooiing van een accountregistratie
• Levering producten
• Winacties
• Informatie voorziening
De communicatie geschied via een nieuwsbrief, persoonlijke mail of via de telefoon. Voor de nieuwsbrief en accountregistratie dient alvorens toestemming te zijn gegeven. Deze toestemming kan eenzijdig worden ingetrokken op elk moment. Lees hier meer over verder in onze privacy disclaimer.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze producten, diensten en contactmomenten die u met ons heeft gehad. Denk aan bronnen zoals, contactformulieren, inschrijving voor de nieuwsbrief of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens slaan wij op?
Bij het gebruik of aanschaf van onze diensten/producten hebben wij te maken met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:
• Geslacht
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Naast persoonsgegevens hebben wij ook te maken met uw digitale en technische afdruk. Deze gegevens komen tot stand door uw online bezoek op de webpagina van Sonnema. Hierbij ontvangen wij informatie over uw activiteiten op onze website, informatie over het browse-gedrag, IP-adres en locatiegegevens. Het IP-adres is geanonimiseerd.

Het opslaan van uw persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van uw gegevens ligt bij Sonnema. Wij slaan uw gegevens op m.b.t. de Sonnema webshop via onze partner Perfect Groep DM. Met deze data-opslagpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor wij kunnen garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit onze database
Het is ten alle tijden mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent te laten verwijderen uit onze database. Hiervoor dient u schriftelijk verzoek in te dienen bij ons via info@sonnema.nl. Sonnema zorgt dat dit op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Delen van persoonsgegevens door Sonnema met derden

Onder derden verstaan wij onze leveranciers van programma’s en businesspartners. In zoverre noodzakelijk is, wordt er door middel van een verwerkersovereenkomst, in opdracht van u of een wettelijke verplichting, opgesteld. Met onze leveranciers en businesspartners hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Met partijen waarbij geen verwerkersovereenkomst is gesloten wordt in geen enkel beding persoonsgegevens verstrekt. De verantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij Sonnema.

Leveranciers

Onder leveranciers die gebruik maken van persoonsgegevens verstaan wij programma’s die door deze leveranciers worden verstrekt. Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze leveranciers zijn:
• Google Analytics voor de analyse en verwerking van browse-gegevens en de standaard toegestane cookies om het gebruik en werking van onze website te verbeteren.
• Facebook/Instagram voor de interactie met u en de doelgroep.
• MailChimp voor het mailen van een nieuwsbrief. Dit kan een gepersonaliseerd of gestandaardiseerde mailing zijn.
• Perfect Groep DM voor het verwerken van de webshop orders.

Businesspartners

Onder businesspartners verstaan wij instanties die ons ondersteunen in werkzaamheden. Denk aan marketingbureaus, boekhouders en administratiekantoren. Met de volgende bedrijven hebben wij een partnerschap gesloten:
• Perfect Groep DM
• Webwijs
De instanties mogen gebruik maken van persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst zoals benoemd in hoofdstuk Privacy.

Mailing

Om u op de hoogte te houden van product- of dienstwijzigingen, aanbiedingen van producten of diensten of andere inhoudelijke informatie, gebruiken wij een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verzonden onder alle e-mailadressen van gebruikers die toestemming hebben gegeven om benaderd te worden voor promotionele doeleinden en/of noodzakelijke informatie die betrekking hebben tot u als klant.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief wordt het mailingprogramma Mailchimp gebruikt. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten. Het is ten alle tijden mogelijk om uw voorkeuren aan te passen of uit te schrijven voor de mailing. Uw mailadres wordt permanent verwijderd van de mailinglijst middels een beveiligde web-omgeving van Mailchimp Wij, Sonnema, blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor zorgvuldige en vertrouwelijke omgang van uw persoonsgegevens.

Cookies

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen om geen cookies meer op te slaan of uw cookies te verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten gebruiken van onze website. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit met u op een duidelijke en opvallende wijze communiceren.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over privacy? Dan verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent uw privacy, kunt u terecht bij:
Sonnema middels info@sonnema.nl