Sponsoring

Sponsoring is een belangrijk onderdeel van de marketing- en communicatiestrategie van Sonnema en daarom hebben wij gekozen een actief sponsorbeleid

Zoals je wellicht kunt voorstellen krijgen we heel veel sponsorvragen. Helaas kunnen wij niet alle verzoeken honoreren vanwege budgettaire beperkingen en vanwege de voorgenomen strategie.

Indien je meent een voor Sonnema interessant aanbod te hebben kun je een verzoek indienen via ons contactformulier. Het marketing team beoordeelt je voorstel op geschiktheid en wij zullen je sponsoraanvraag binnen één week beantwoorden.